El Consell Escolar de Gandia al·lega contra la supressió d’una aula d’infantil al Ceip Cervantes

Una vegada estudiada la proposta d’arranjament escolar del curs 2024-2025 i observant que es preveu la supressió d’1 unitat d’educació infantil en el centre CEIP Cervantes de Gandia, el Consell Escolar Municipal es va reunir dimarts passat amb caràcter extraordinari i va acordar presentar-hi al·legacions. 

Així ho ha anunciat aquest matí la presidenta del Consell Escolar Municipal i regidora d’Educació, Esther Sapena, qui ja ha remés les al·legacions a la  Direcció Territorial d’Educació, Universitats i Ocupació de València, depenent de  la Conselleria d’Educació.

© Natxo Francés

En l’escrit, es recorda que els centres públics de la ciutat han estat funcionant en el present curs 2023-2024 amb una reducció de ràtio pel context socioeconòmic i la dificultat educativa en la que es troben els centres públics de la ciutat. Raó per la qual el Consell Municipal va demanar el dia 13 de Juliol de 2023 que es considerara continuar amb aquesta reducció, petició de la qual encara no s’ha rebut cap tipus de resposta. A més, cas que la petició fora acceptada, l’aula que es pretén suprimir al CEIP Cervantes seria necessària per tal de donar resposta a la demanda d’escolarització de la ciutat.

- Advertisement -

«Cada any, a la nostra ciutat matriculem a més de 1.000 alumnes fora de la matrícula ordinària (1.101 en el curs 22-23 i 1.123 en el 23-24), amb la necessitat, any rere any, d’obrir noves aules una vegada iniciat el curs escolar (3 en concret en aquest curs). Per aquest motiu, no es poden tenir en compte solament les dades de natalitat (les quals, tanmateix, són similars a les del curs passat: 553 al 2021), ja que la pauta reiterada i la previsió és que aquesta aula s’òmpliga al llarg del curs».

Les aules de 3 anys del CEIP Cervantes en el curs 21-22 tenien una matrícula de 20 alumnes (a data de 31 de juliol de 2021), pel que comptaven amb 30 vacants. Però a finals del curs següent, en Infantil 4 anys, la seua matrícula era de 41 alumnes, i a l’any següent en 5 anys la ratio estava plena.

El mateix va passar l’any posterior (22-23), que va començar amb 17 alumnes en 3 anys (31 de juliol de 2022) i aquest curs ja en són 29 en 4 anys. La previsió per a les aules de 3 anys del curs vinent és la mateixa: és a dir, que tot i que en primera matrícula no s’òmpliguen és ben probable que ho facen a poc a poc durant el curs.

Això, també és deduïble de l’observació del còmput total de vacants a la ciutat de Gandia en aquest curs escolar: 66 en 3 anys, 50 en 4 anys, però cap plaça en 5 anys.

El CEIP Cervantes compta amb 286 alumnes de compensatòria i 12 alumnes amb necessitat de suport de grau 3 que són dictaminats en la majoria dels casos al llarg de l’etapa d’educació infantil, fent així que les ràtios de les aules existents es vegen reduïdes al llarg d’aquesta etapa. A més, el CEIP Cervantes es troba en zona considerada vulnerable.

«La supressió d’un aula d’Educació infantil, suposarà la supressió de dos professionals, el tutor-a de la mateixa més la mestra de reforç, ja que el centre passarà de comptar amb 6 unitas a tindre’n 5. Aquesta situació farà impossible continuar amb el programa plurilingüe al cicle d’educació infantil, ja que amb una sola mestra de reforç per a 5 aules no podran cobrir-se les hores d’anglés. Existeix la possibilitat de deixar en no funcionament aquesta aula, si la matrícula del proper curs així ho demanda. Així, en el cas que al llarg del curs o al curs següent fora necessari habilitar-la, aquesta gestió seria molt més ràpida que si calguera habilitar un aula de nova creació».

ÚLTIMAS NOTICIAS

NOTICIAS DESTACADAS

El PP denuncia desavenencias entre los socios de gobierno de Gandia

El Grupo Municipal del Partido Popular de Gandia ha querido denunciar una "primera crisis...

Prieto aboga por un acuerdo con la Generalitat para mantener los consultorios de Beniopa y Benipeixcar

El Ayuntamiento de Gandia está dispuesto a "hablar de todo" con la Generalitat y...

Fira del Motor de Gandia: Más de 450 coches y 90 motos vendidos en un fin de semana

11 millones de euros, 468 coches y 91 motos vendidas. Este ha sido el...